Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

כשרות פרחי באך

כשרות פרחי באך

רסקיו רמדיכשר.

כל שאר התמציות הינן לא כשרות, אבל ישנו היתר מיוחד לשימוש בתמציות פרחי באך מרבנים שונים.

להלן ההיתר מילה במילה:
היות והשימור נעשה בברנדי שאותו שמים הגוים יש בעיית "יין נסך", המטרה של האיסור היא מניעת נישואי תערובת שיכולים להיגמר ע"י שתייה משותפת. מכיוון שפרחי באך השימוש הוא לרפואה בלבד, והתמציות הן ללא טעם מהנה, והצלת חיי אדם הינה ערך עליון שקודם אף לשבת, כשבעיה רגשית אינה פחותה ממחלה גופנית מצאו הפוסקים להתיר.
* ליטאים נוהגים לשים את הטיפות בתוך כוס מים, וכך זה בטל בשישים.
* חסידים מתירים ישירות מתחת ללשון מתוך זה שזה לא דרך שתייה.

חקרו וחתמו על היתר:
הרב פאלק, אב בית דין גייטסהד
הרב פרידלנדר, מוץ עדה חרדית – פסק כשר וישר
הרב אולמן זלמן, בד"ץ עדה חרדית


HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים