Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Chicory

Chicory

Chicory
עולש תרבותי (Cichorium intybus)
מילות מפתח:
רכושני, מגונן יתר על המידה

 

CHICORY הוא עבור אנשים רכושניים מידי שדאגתם לאחרים מרוכזת בעצמה ומניפולטיבית.

אנשים בעלי רצון חזק אלו מצפים מאנשים אחרים לציית לערכיהם. הם יכולים להיות ביקורתיים, מתערבים ומציקים. קשה להם לתת מבלי לצפות לשום דבר בתמורה.
הם לא אוהבים להיות לבד ודורשים תשומת לב מתמדת ומעניקים שירות כחובה: טיפוסי הוא ההורה הרכושני השתלטן השומר את ילדיו הבוגרים בשליטתו. אף על פי שהם חזקים, הם בעלי רחמים עצמיים ונפגעים בקלות. מספר אנשי CHICORY יתחזו לחולים על מנת לקבל תשומת לב – לדוגמא, ההורה הרכושני המפגין "כאב לב" כאשר בתו מנסה לעזוב את הבית.
לעיתים קרובות הם מאוד פטפטנים, דעתניים ווכחנים.

CHICORY טוב גם לילדים המייצרים דרישות בלתי פוסקות ולא הגיוניות לתשומת לב.

הפוטנציאל החיובי של CHICORY נראה אצל אנשים היכולים לדאוג לאחרים באופן לא אנוכי, בהעניקם אהבה אימהית אמיתית. הם נותנים מבלי לצפות לדבר בתמורה ומאפשרים לאהוביהם להיות הם עצמם ולחיות את חייהם. בהרגישם מסופקים ובטוחים בעצמם, הם לא צריכים יותר את אישורם של אנשים אחרים לכך שהם ראויים לאהבה. הם חמים, חביבים, דואגים לאחרים ורגישים לצרכיהם של אחרים.

שלילי
אהבה רכושנית.
חש פגוע, נעלב ודחוי בקלות.
דורש מאחרים לציית לתחושת הערכים הגבוהה שלהם במיוחד אלה שקרובים אליו ויקרים לליבו. מתערב בענייני אחרים.
תשומת לב רצופה.
מדבר על כך ש"החובה חייבת לו".
כאשר מעשיו מסוכלים, הופך כועס, ואפילו בוכה. מורעל על ידי רגשות כאלה.
אנוכי, רמאי, בעל רצון חזק, פטפטן, עצבני ואוהב וויכוחים.

חיובי
אכפתיות לא אנוכית ודאגה לאחרים.
נותן תמיד ללא שום מחשבה על תמורה.

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים