Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Heather

Heather

Heather
אברש מצוי (Calluna vulgaris)
מילות מפתח:
עסוק בעצמו, דאגה עצמית, פטפטנות

 

HEATHER מיועד לאלה העסוקים במצבם או במחלותיהם ולא מסוגלים להיכנס לשיחה דו צדדית אמיתית עם אחרים.

הם מרחיקים אנשים בנזקקות הקיצונית שלהם. הם מגזימים בסימפטומים שלהם, או הופכים תל חפרפרות להר. הם דברנים כפייתיים, צריכים קהל והם יתפסו בבגדי אנשים ויאלצו אותם להקשיב על מנת שיוכלו לדבר בפירוט רב על עצמם. הם נוטים לדבר במהירות, קרוב לפניו של המאזין.
הם לא אוהבים להיות לבד אך לא מבינים שאנשים נמנעים מהם לעיתים קרובות היות והם שואבים את חיוניותם של אחרים ולא מראים כל עניין בבעיותיהם של אנשים אחרים.

הפוטנציאל החיובי של HEATHER הוא מאזין טוב ונדיב בעזרה לאחרים, לא אנוכי ומבין את בעיותיהם של אחרים. אנשי HEATHER חיוביים מסוגלים לעשות שימוש טוב בסבל שלהם על ידי אמפתיה לאחרים.

שלילי
מרוכז בעצמו. דואג לעצמו.
אובססיביים לגבי מחלות, בעיות ודברים שוליים. כל הזמן רוצים לספר לאחרים עליהם ועל עצמם. לעיתים בכיינים.
מתקרבים – מדברים קרוב לתוך פרצופך – מאלצים אותך להקשיב.
שואבים חיוניות מאחרים, ולפיכך מתעלמים מהם לעיתים קרובות.
לא אוהבים להיות לבד.
עושים הר מתל חפרפרות.
מקשיבים גרועים – בעלי עניין מועט בבעיותיהם של אחרים.

חיובי
אדם לא אנוכי ומבין.
היות וחווה סבל, הוא מוכן להקשיב ולעזור.
יכול להישאב אל תוך בעיותיהם של אחרים ולא חוסך במאמצים לסייע.

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים