Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Holly

Holly

Holly
צינית קוצנית (Ilex aquifolium)
מילות מפתח:
קנאה, צרות עין, רגשות שנאה

 

HOLLY היא עבור אנשים היכולים להיות בעלי מזג רע, קשי לב, אפילו אכזריים ולעיתים אלימים. בפנים הם סובלים – לעיתים קרובות ללא סיבה טובה. הם מתקשים לפתוח את ליבם לאהבה.
מצב HOLLY השלילי מלא בשנאה, קנאה וצרות עין. סובלים, אולי באופן לא מודע, מחוסר ביטחון, אנשים במצב HOLLY הם חשדנים ואגרסיביים. הם חסרים את היכולת לאהוב ומרגישים כעס כללי כלפי עמיתיהם.

HOLLY היא תמצית טובה עבור ילדים המקנאים באחיהם.

הפוטנציאל החיובי של HOLLY הוא אנשים בעלי לב נדיב, המסוגלים לתת מבלי לדרוש תמורה. אנשים כאלה הם חומלים, אוהבים ונאהבים, מוכנים לחלוק ואינם רכושניים, אפילו כאשר יש להם בעיות משלהם. כשהם מתקיימים בתחושה של הרמוניה פנימית, הם נהנים הנאה אמיתית מהצלחתם של אחרים. ד"ר באך כתב: " HOLLY מגינה עלינו מכל דבר שאיננו אהבה אוניברסאלית. HOLLY פותחת את הלב ומאחדת אותנו עם אהבה מקודשת."

שלילי
שנאה, צרות עין, קנאה, חשדנות, אגרסיביות, חמדנות.
היעדר אהבה. חוסר הבנה. מזג רע. צורות שונות של רוגז. כעס כלפי חברים גברים.
סובל הרבה – לעיתים קרובות ללא סיבה.

חיובי
מגינה משנאה ומכל דבר שאיננו אהבה.
אלה בעלי הנפש הנדיבה שיכולים לתת מבלי לחשוב על פיצוי. יכולים לשמוח בהצלחתם של אחרים. רצון לחלוק. לא חמדנים ולא רכושניים למרות רוגז ואובדן אישי. מבינים. סובלניים.

 

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים