Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Honeysuckle

Honeysuckle

Honeysuckle
יערה (Lonicera caprifolium)
מילות מפתח:
חיים בעבר

 

HONEYSUCKLE מיועדת להיקשרות מוגזמת לזיכרונות עבר.

אנשים הזקוקים ל- HONEYSUCKLE נוטים לחיות בעבר, במצב של געגועים הביתה או נוסטלגיה. יש להם חרטות אך הם אינם מסוגלים לשנות את הנסיבות הנוכחיות היות והם תמיד מסתכלים אחורה אל העבר. הם יכולים להיות קשורים לאנשים אהובים שאיבדו, או לימים שמחים יותר, או לא מסוגלים להתגבר על חוויות עבר עצובות. הם מתקשים להתגבר על שכול ומתייחסים תמיד לעבר בשיחותיהם.
HONEYSUCKLE יכולה לסייע מאוד לאנשים שכולים או מובטלים, או לאלה שנכשלו בעסקים ובמיוחד לאנשים מבוגרים החיים לבד.

הפוטנציאל החיובי של HONEYSUCKLE הוא היכולת לחיות בהווה, מבלי לחוות יותר את העבר כשולט, אלא לראות אותו כחוויות בעלות ערך, המספקות שיעורים להווה. האדם יכול כעת להתקדם בחייו ללא חרטות. הזדקנות מתקבלת כתהליך טבעי.

שלילי
נוסטלגיה. געגועים הביתה.
חיים בעבר. בעלי חרטות.
במבט לאחור, ישנו פחד ממה ששוכן בעתיד, מצב של "אשת לוט", מצב חצוי לשניים.
יכולים לאבד עניין בהווה.
האטה בכוחות חיוניים.

חיובי
עבר חזק נראה כעת כחוויה בעלת ערך חיוני שניתן להניח בצד כדי שהאדם יוכל להתקדם מנטאלית ורוחנית.
מסייעת רבות לאלמנות, יתומים, אנשים שנכשלו בעסקים וכו', ובמיוחד לזקנים שצריכים לחיות לבד.

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים