Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Rock Water

Rock Water

Rock Water
מי מעיין (Aqua Petra)
מילות מפתח:
נוקשות, סגפנות

 

ROCK WATER עבור נוקשות.

עבור אנשים הקובעים לעצמם סטנדרטים מאוד גבוהים ויכולים להיות סגפנים. הם בעלי שליטה עצמית עד כדי עינוי עצמי. לדוגמא, הם יכולים לדבוק בקפדנות בדיאטה ולהפעיל סדר יום, ולהפעיל רוטינות ומשמעת רוחנית. חשיבתם נשלטת על ידי רעיונות מקובעים ומערכת עקרונות בנושאי דת, דיאטה, מוסר, פוליטיקה וכו'. הם רוצים לשמש דוגמא עבור אחרים היות והם מחפשים שלמות עצמית, ואינם מתערבים באופן פעיל בחייהם של אנשים אחרים.
הם בעלי מצפון יתר ולעיתים קרובות עובדים יותר מידי אך לעולם לא מרוצים מהישגיהם. הם מקריבים את עצמם וסגפנים ומרגישים מאוכזבים מעצמם אם הם לא עומדים באידיאלים הגבוהים שלהם.

הפוטנציאל החיובי של אנשי ROCK WATER מתבטא ביכולת להחזיק אידיאלים גבוהים עם תודעה גמישה. אנשי ROCK WATER חיוביים מוכנים לשנות את דעתם ומוותרים על תיאוריות המחמד שלהם אם הם משוכנעים באמת גדולה יותר. הם מבינים שהרמוניה פנימית היא עוצמתית יותר מהתנהגויות חיצוניות כפויות ומאפשרים לעצמם יותר זרימה בחיים.

שלילי
ריכוז יתר בעצמי.
אדם מלומד ודרוך.
התמצית עבור אלה שהם בעלי דעות מוצקות ושמאפשרים למוחם להישלט על ידי תיאוריות מוערכות. נוקשות בהשקפה ולעיתים קרובות גם בגוף.
מטילים פקודות נוקשות על עצמם.
הכחשה עצמית – שליטה עצמית, ואפילו סגפנות.
הם אינם מתערבים לעיתים קרובות בחייהם של אחרים היות והם עסוקים מידי בשלמותם ובהיותם משמשי דוגמא על מנת שכולם יוכלו לראות.

חיובי
בעל אידיאלים גבוהים – מוח גמיש וכזה שמוכן לזנוח תיאוריה מקורית אם אמת גדולה יותר נחשפת.
בעל שכנוע מספיק על מנת לא להיות מושפע בקלות מאחרים.
חווה שמחה ושלווה כאלו, שאחרים רוצים לבוא בעקבותיו.
מספר טיפות המוספות לאמבט יכולות לעזור.

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים