Pages Navigation Menu

נטורופתית ND, מומחית לפרחי באך BFRP

Vine

Vine

Vine
גפן היין (Vitis vinifera)
מילות מפתח:
אסרטיביות, חוסר גמישות

 

VINE היא עבור אנשים השולטים על אחרים.

לעיתים קרובות הם בעלי יכולת גבוהה, אפילו מחוננים ושאפתניים אך הם משתמשים במתנותיהם הברורות על מנת לשלוט ולרדות. הם יודעים טוב יותר מכל אחד אחר ומקטינים אנשים אחרים. למרות שאינם מנסים לשנות אנשים אחרים הם מבטלים את רצונותיהם ודעותיהם ומצפים לציות מוחלט.
הם אגרסיביים וגאים ויכולים להיות תאבי כוח בברוטליות. הקיצוניים הם קשים, אכזריים ונטולי חמלה. דוגמאות קיצוניות הם ההורה או הבוס השולטים במוט ברזל, או הפוליטיקאי הדיקטטור המשתמש בכל האמצעים על מנת להשיג את תכליתו, או הבריון של בית הספר השולט באגרסיביות בילדים אחרים.

הפוטנציאל החיובי של VINE הוא נחישות ללא שתלטנות. אנשי VINE חיוביים רואים את הטוב באחרים ומעודדים ומדריכים אותם מבלי לשלוט בהם.
הם מהווים מנהיגים חכמים, מורים, מנהלים או הורים. הם משתמשים במתנותיהם על מנת לעזור לאחרים להכיר את עצמם ולמצוא את הנתיב שלהם בחיים. הם נותנים השראה לאחרים בבטחונם הבלתי ניתן לערעור ובוודאות שלהם.

שלילי
נטייה להשתמש בכישרונות גדולים על מנת להשיג כוח ושליטה. דורס בכוח את דעותיהם של אחרים. דורש ומצפה לציות מלא. גאווה אגרסיבית.
משתוקק לכוח – חמדן כלפי סמכות. חסר רחמים בשיטותיו. כופה את רצונו על כולם. יכול להיות עריץ ודיקטאטור. נהנה מכוחו על אחרים – קשה, אכזרי וחסר חמלה.
הורה השולט בבית במשמעת ברזל.

חיובי
מנהיג או מורה חכם, אוהב ומבין. בעל יכולת רבה, בטוח ושאפתן.
משתמש באיכויותיו הרבות על מנת להדריך ללא צורך לשלוט.
מסייע לאחרים להכיר את עצמם ולמצוא נתיב בחיים.
מנהיג המעניק השראה לאחרים על ידי בטחונו הבלתי מעורער והוודאות שלו.

Share

HABoneH Website Promotion  הבונה קידום אתרים